Αγγλικός Όρος
neogrammarians / neo-grammarians
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal
Fromkin (2011)
Fromkin et al. (2003)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νεογραμματικοί (οι)
Πηγές
Crystal (2003)
McMahon
Ξυδόπουλος (2007)

feedback