Αγγλικός Όρος
neological
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Malmkjaer (1991)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νεολογικός,-ή,-ό
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback