Αγγλικός Όρος
jargon aphasia
Πηγές
Fromkin (2011)
Fromkin et al. (2003)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νεολογική αφασία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback