Αγγλικός Όρος
neoclassical compound
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Hartmann & James (2002)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νεοκλασικό σύνθετο (το)

feedback