ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1159 results
Greek Term English Term
δυναμικό δράσης (το) action potential
δυναμικό κόρπους (το) dynamic corpus
δυναμικό λεξικό dynamic lexicon
δυναμική φωνητική dynamic phonetics
δυναμική φωνολογία dynamic phonology
δυναμικός προγραμματισμός dynamic programming
δυναμική σημασιολογία dynamic semantics
δυναμικό ρήμα (το) dynamic verb
δυναμική της δύναμης (η) force dynamics
δυναμική της φωνής (η) voice dynamics