Αγγλικός Όρος
dynamic corpus
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυναμικό κόρπους (το)

feedback