ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1159 results
Greek Term English Term
δυναμικός τόνος (ο) dynamic accent
δυναμικός τόνος (ο) dynamic stress
δυναμικός τόνος (ο) expiratory accents
δυναμικός τόνος τονικού ύψους (ο) pitch accent
δυναμικός τόνος τονικού ύψους (ο) pitch accent
Δυναμικός τόνος (ο) stress
Δυναμικός τόνος (ο) stress
δυναμικός τόνος (ο) stress accent
δυναμικός τόνος συλλαβής (ο) syllable stress
Δυναμικός τόνος της λέξης (ο) word stress