Αγγλικός Όρος
pitch accent
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυναμικός τόνος τονικού ύψους (ο)

feedback