Αγγλικός Όρος
pitch accent
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
επιτονικό ύψος (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
δυναμικός τόνος τονικού ύψους (ο)
Όρος
μουσικός τόνος (ο)

feedback