ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1159 results
Greek Term English Term
δυσαρμονικός,-ή,-ό disharmonic
δυσαρμονικότητα disharmonicity
δυσγλωσσία (η) dysglossia
δυσγραμματισμός (ο) dysgrammatism
δυσλαλία (η) dyslalia
δυσλεξία (η) dyslexia
δυσλεξικός-ή-ό dyslexic
δυσπραξία (η) dyspraxia
δύσκολη λέξη (η) hardword
δυσεπίλυτος-η-ο intractable