Αγγλικός Όρος
dysglossia
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυσγλωσσία (η)

feedback