Αγγλικός Όρος
dyslalia
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυσλαλία (η)
Πηγή
http://epapanis.blogspot.gr/2007/11/blog-post_6703.html

feedback