Αγγλικός Όρος
dyslexia
Πηγές
Carr (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυσλεξία (η)

feedback