Αγγλικός Όρος
dysgrammatism
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυσγραμματισμός (ο)
Πηγή
http://epapanis.blogspot.gr/2007/11/blog-post_6703.html

feedback