Αγγλικός Όρος
dyspraxia
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυσπραξία (η)

feedback