Αγγλικός Όρος
stress
Πηγές
Carr (2008)
Crystal
Hartmann & James (2002)
Ladefoged (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Δυναμικός τόνος (ο)

feedback