Αγγλικός Όρος
stress accent
Πηγές
Crystal
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυναμικός τόνος (ο)

feedback