Αγγλικός Όρος
action potential
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυναμικό δράσης (το)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback