Αγγλικός Όρος
dynamic programming
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυναμικός προγραμματισμός
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback