Αγγλικός Όρος
dynamic semantics
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυναμική σημασιολογία
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback