Αγγλικός Όρος
dynamic lexicon
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυναμικό λεξικό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback