Αγγλικός Όρος
voice dynamics
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυναμική της φωνής (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback