ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

2236 results
Greek Term English Term
ασθενής μορφή weak form
ασθενές χαρακτηριστικό weak feature
ασθενής ισοδυναμία (η) weak equivalence
ασθενής διασταύρωση (η) weak crossover
ασθενής διασταυρωτική μετακίνηση weak cross-over movement
ασθενείς συνθήκες επάρκειας (οι) weak conditions of adequacy
ασθενής επάρκεια (η) weak adequacy
Ασθενείς (συλλαβές) (οι) weak (syllables)
Ασθενή (τεμάχια) (τα) weak (segments)
ασθενής-ής-ές weak