Αγγλικός Όρος
weak (syllables)
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ασθενείς (συλλαβές) (οι)

feedback