Αγγλικός Όρος
weak form
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Crystal (2008)
Ladefoged
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ασθενής τύπος (ο)
Όρος
ασθενής μορφή

feedback