Αγγλικός Όρος
weak
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ασθενής-ής-ές

feedback