Αγγλικός Όρος
weak equivalence
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ασθενής ισοδυναμία (η)

feedback