Αγγλικός Όρος
weak adequacy
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ασθενής επάρκεια (η)

feedback