Αγγλικός Όρος
weak crossover
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ασθενής διασταύρωση (η)

feedback