Αγγλικός Όρος
weak conditions of adequacy
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ασθενείς συνθήκες επάρκειας (οι)

feedback