Αγγλικός Όρος
weak cross-over movement
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ασθενής διασταυρωτική μετακίνηση

feedback