Αγγλικός Όρος
weak (segments)
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ασθενή (τεμάχια) (τα)

feedback