Αγγλικός Όρος
weak feature
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ασθενές χαρακτηριστικό
Πηγή
Θεοφανοπούλου-Κοντού (2002)

feedback