ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
χαρακτηρισμός βαθμού ενσωμάτωσης (ο) diaintegrative markedness
χαρακτηρισμός διαλέκτου (ο), επίσημα διαλέκτου (το) dialect label
χαρακτηρισμός μέσου (ο) diamedial markedness
χαρακτηρισμός απόκλισης από την κοινή (ο) dianormative markedness
χαρακτηρισμός επιπέδου ύφους (ο) diaphasic markedness
χαρακτηρισμός κοινωνικής διαστρωμάτωσης (ο) diastratic markedness
χαρακτηρισμός θεματικού πεδίου (ο) diatechnical markedness
χαρακτηρισμός κειμενικού είδους (ο) diatextual markedness
χαρακτηρισμός διαλέκτου (ο) diatopic markedness
χαρακτηρισμός διαλέκτου (ο) diatopical markedness