Αγγλικός Όρος
dianormative markedness
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηρισμός απόκλισης από την κοινή (ο)

feedback