Αγγλικός Όρος
diaintegrative markedness
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηρισμός βαθμού ενσωμάτωσης (ο)

feedback