ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
χιμπατζής βέρβετ vervet
χαρακτηριστικό ρηματικότητας verbal feature
χαρακτηριστικό δεσμίδας τιμών (το) value bundle feature
χρήστης (ο) user
χρήση έργων αναφοράς (η) use of reference works
χρήση (η) use
χρήση ορολογίων usage of terminologies
χαρακτηρισμός χρήσης usage label
χρηστικό σημάδι usage label
χρήση (η) usage