Αγγλικός Όρος
usage label
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγές
Crystal (2008)
R. R. K. Hartmann (2001)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
χαρακτηρισμός χρήσης
Πηγή
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου
Όρος
χρηστικό σημάδι
Πηγή
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου

feedback