Αγγλικός Όρος
use of reference works
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χρήση έργων αναφοράς (η)

feedback