Αγγλικός Όρος
verbal feature
Πηγή
E. K. Brown, ‎R. E. Asher, ‎J. M. Y. Simpson (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηριστικό ρηματικότητας

feedback