Αγγλικός Όρος
usage
Πηγές
Crystal
R. R. K. Hartmann (2001)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χρήση (η)
Πηγές
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου
ΛΚΝ

feedback