Αγγλικός Όρος
vervet
Πηγή
Aitchison (2000)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χιμπατζής βέρβετ

feedback