Αγγλικός Όρος
user
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χρήστης (ο)

feedback