Αγγλικός Όρος
use
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Richards et al. (1985)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χρήση (η)
Πηγή
ΛΚΝ

feedback