Αγγλικός Όρος
usage of terminologies
Πηγή
Kent, A. & Williams, J. G. (Eds.). 1990
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χρήση ορολογίων
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback