ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
Φορέας Μουσικού Τόνου (ο) Tone Bearing Unit (TBU)
φορέας μουσικού τόνου tone-bearing unit
φορέας μουσικού τόνου tone/tonal sandhi
φορέας (ο) trajector(TR)
φάσμα διπλής όψης two-sided spectrum
φωνολογία βασισμένη στη χρήση (η) usage-based phonology
φαινόμενο ρήματος στη δεύτερη θέση (το) verb-second phenomenon
φωνητικές πτυχές / χορδές (οι) vocal bands
φωνητικές χορδές (οι) vocal bands
φωνητικές πτυχές / χορδές (οι) vocal cords