Αγγλικός Όρος
vocal bands
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
φωνητικές πτυχές / χορδές (οι)
Όρος
φωνητικές χορδές (οι)
Πηγές
ΕΚΠΑ
ΛΚΝ

feedback