Αγγλικός Όρος
verb-second phenomenon
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φαινόμενο ρήματος στη δεύτερη θέση (το)

feedback