Αγγλικός Όρος
vocal cords
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
φωνητικές πτυχές / χορδές (οι)
Όρος
φωνητικές χορδές (οι)

feedback