ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φωνηεντική αρμονία (η) vowel harmony
φωνηεντικοί πίνακες vowel charts
φωνήεν (το) vowel
φώνηση  voicing
Φωνητικό αποτύπωμα (το) voiceprint
φωνητικό κουτί voice-box
φωνητική αποτύπωση (η) voice printing
φωνητικό αποτύπωμα (το) voice print
φωνή στο Πρωτόκολλο Ιnternet voice over IP
φωνητική ετεροίωση (η) voice mutation